ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

Special Promotion from NS Angkor Ponlei Thamacheat
មណ្ឌលគិរី: ផ្លែផាសិន | 1គក
មណ្ឌលគីរី: ដំឡូងផ្អែមៗ​ ពូជជប៉ុន | 1គីឡូ
ផ្លែប៊ឺរវែងៗ | 1គក
សាប៊ូដុសខ្លួន (ទឹក) - Boran Care  | 300ml

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Roasted Sacha Inchi

សណ្តែកផ្កាយលីង

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

សណ្តែកផ្កាយលីង
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Sacha Inchi Oil

ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p><i>[យើងកំពុងតែធ្វើការលើព័ត៌មានបន្ថែមលើផលិតផលនេះ]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ប្រេងសណ្តែកផ្កាយ
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Okra Tea

តែពោតបារាំង

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>អត្ថប្រយោជន៍របស់តែពោតបារាំង</p><p>🍂មានកាឡូរីទាប</p><p>🍂ជួយដល់សរសៃឈាមខ្ពស់</p><p>🍂ជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ</p><p>🍂ជួយបង្កើតប្រព័ន្ធភាពសាំ &nbsp;</p><p>🍂ល្អសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ</p><p>🍂ប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក</p><p>🍂ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាម</p><p>🍂មានស្ថេរភាព និង ធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំ &nbsp;</p><p>🍂ជួយការពារសុខភាពភ្នែក</p><p>🍂ជួយការពារតម្រងនោម</p><p>🍂ជួយការពារទឹកនោមផ្អែម</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែពោតបារាំង
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Ginger Tea

តែខ្ញី

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i><br><br><br><br><br><br data-cke-filler="true"></p>

<p>"ហេតុផលដែលគួរប្រេីទឹកខ្ញីដែលចាំបាច់គួរតែដឹង:</p><p>ចូលខែត្រជាក់ ធ្លាក់ខ្យល់ &nbsp;ភ្លៀងធ្លាក់ &nbsp;អាកាសធាតុប្រែប្រួល ការពារខ្លួនពីជំងឺផ្តាសាយ &nbsp;កុំមេីលងាយជំងឺផ្តាសាយថាជារឿងធម្មតា &nbsp;ហេតុអ្វី?👇</p><p>✨ពេលយេីងមានជំងឺផ្តាសាយ &nbsp;អង់ទីករការពាររបស់យេីងខ្សោយ &nbsp;ដែលអាចអោយជំងឺផ្សេងៗងាយនឹងជ្រៀតចូលបាន</p><p>✨ការពារឈឺករ &nbsp;ក្អក &nbsp;ការពារជំងឺតាមប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហេីម &nbsp;( ជំងឺកូវីតដំបូង មុនចូលទៅដល់សួត &nbsp;គឺនៅនឹងបំពងក &nbsp;)</p><p>✨រក្សាសួតអោយមានសុខភាពល្អ &nbsp;គួរញាំទឹកខ្ញីជាប្រចាំ &nbsp;🌿"</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

តែខ្ញី
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!