ទាញយកទិន្នន័យថ្មី spinner

ប្រូម៉ូសិនពិសេសពី សិលាផិបភើរ
ត្រីតាអោតឆ្អើរ រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា | 10 ចង្កាក់
គីមឈីខ្មែរ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា | 1គក
សៀមរាប: សាច់ជ្រូកផាត់ រសជាតិឆ្ងាញ់ | 1kg
ប្រេងខ្យល់ដើមកាស្យា | 10មល
ប្រេងកូឡា ខ្ញី | 15ក្រាម

កសិកម្មថ្មី
លើទឹកដីអច្ឆរិយៈ

Cambodian Fresh Lemongrass | 1kg

គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Fresh lemongrass grown by Cambodian farmers are good for cooking or drying and then drinking as a tea, good for people with a cold or a bad mood.</p>

<p>គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ ដាំដុះដោយកសិករខ្មែរ ល្អសម្រាប់យកទៅធ្វើជាម្ហូបផ្សេងៗ ឬហាលអោយស្ងួតរួចយកវា​ញ៉ាំជា​​​ទឹកតែក៏បាន ល្អសម្រាប់អ្នកមានជំងឺផ្តាសាយ ឬអារម្មណ៏មិនល្អ</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

គល់ស្លឹកគ្រៃស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Kampot: Fresh Durian | 1kg

កំពត: ធូរេនស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p>Durian is also known as the King of fruits. We transported them from our farm in Kampong Cham. What makes them different from other fruits is its large size and strong odor. Though its odor is not very appealing to some people, they are rich in vitamins and minerals which are good for our health.</p><p>We guarantee that the best durian will be distributed to our customers.&nbsp;</p>

<p>ទុរេនកាត់បណ្តេីរៗហេីយ អាចកុម្ម៉ង់បានណា ឬមកទិញដល់ចម្ការក៏បាន រាល់ការកុម្ម៉ង់បេីមាន សាប ស្អុយ ខ្ចី ធានាដូរជូនវិញគ្រប់ចំនួន</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

កំពត: ធូរេនស្រស់ កសិករខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
5 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់

Cambodian Plai Powder | 1kg

ម្សៅពន្លៃខ្មែរ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ម្សៅពន្លៃខ្មែរ | 1គក
មានការដឹកជូន
លក់អស់
ផុតកំណត់

Cambodian Fresh Honey | 1kg

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ | 1គក

mychamka

mychamka

<p><i>[We are working more detail on this product]</i></p>

<p>បងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ មិនទិញវត្ថុធាតុដើមពីទីផ្សារ គ្មានប្រភពច្បាស់នោះទេ ជាប្រភេទធម្មជាតិ 100% ។</p>

<p>From my farm to your table &lt;3</p>

<p>ពីចំការរបស់ខ្ញុំទៅតុអាហាររបស់អ្នក</p><p>ជាសហគមន៍មួយដែលទិញ-លក់ផលិផលក្នុងស្រុក មានទាំងគុណភាព រស់ជាតិ និងតម្លៃសមរម្យ។<br>នេះជាគំរោងដែលទាក់ទង នឹងបន្លែ ផ្លែឈើ ត្រី សាច់ គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញ និង ប្រមូលម្តុំអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជួយជំរុញ គាំទ្រ និងស្រលាញ់ផលិតផលជាតិខ្មែរ។</p>

<ol><li>Click BUY</li><li>Select Quantity</li><li>Choose Payment Method</li><li>Fill in your phone number</li><li>Click "Confirm"</li></ol><p>Kokopon team will contact as soon as possible</p>

<ol><li>ចុច​ "ទិញ"</li><li>ជ្រើសរើសបរិមាណ</li><li>ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់</li><li>បំពេញលេខទូរស័ព្ទ</li><li>ចុច "បញ្ជាក់"</li></ol><p>ក្រុមការងារកូកូផុននឹងទាក់ទងទៅក្នុងពេលឆាប់ៗ</p>

ទឹកឃ្មុំខ្មែរសុទ្ធ | 1គក
មានការដឹកជូន
2 រូបភាព
លក់អស់
ផុតកំណត់
ចង់បានអីដែរ?
អាចប្រាប់បាននៅទីនេះ!